70 studenten halen verhalen op

Verhalen over het landschap en het water; als basis voor het landschap van de toekomst

Waterschap De Dommel heeft aan 70 studenten in het vak Studio Strategische Planning van de Wageningen. Universiteit gevraagd onderzoek te komen doen in het Groene Woud. Het waterschap wil graag weten hoe het water én de verhalen over het landschap kunnen worden gebruikt als input voor een visie voor een duurzame en gezonde regio en in beeld te brengen. We vragen de studenten ook te onderzoeken welke concrete stappen de regio kan nemen om hier invulling aan te geven, aldus Paul van Dijk

De opdracht luidt kernachtig: ‘(Onder)zoek de beelden en verhalen uit de streek over water en landschap, ontwikkel handvatten en perspectieven om dit te vertalen naar ruimtelijke visies en pas dit toe: maak een ruimtelijke visie voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van (delen van) Het Groene Woud voor de lange termijn (2050), en een uitwerking van strategieën en vervolgstappen voor de korte termijn.

In Brabant is momenteel veel aandacht voor kansen voor herstel van zgn. watermolenlandschappen. Oude watermolens hebben een grote impact gehad op de landschapsvorming van de beekdalen. Wat zijn aanhaakpunten om die verhalen van de watermolens en hun landschappen weer in te zetten voor het nieuwe landschap?

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de jonge ontginningen langs het riviertje de Dommel tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch, zoals de Jekschotse Heide. Deze gebieden zijn gevoelig voor klimaatverandering, met name de landbouw ondervindt hier met zijn huidige gebruiksvormen beperkingen en schade. Hoe kan de toekomst voor de landbouw er in deze gebieden uitzien?