Ontwerpatelier Wolfswinkel

Op 26 april 2021 vond een interactief ontwerpatelier plaats rond de verdwenen watermolen van Wolfswinkel, tussen Son en Sint-Oedenrode. Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling willen in het gebied nieuwe natuur ontwikkelen én het historische watermolenlandschap beleefbaar maken.
Het atelier was een eerste verkenning van de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, nieuwe natuur en klimaatadaptatie. Heemkundigen, overheden en landschapsexperts onderzochten samen hoe er bij Wolfswinkel een impuls gegeven kan worden aan een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het Dommeldal, én aan de beleefbaarheid van de historische watermolenlandschappen. Na het ontwerpatelier is vastgesteld welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Het ontwerpatelier is onderdeel van het Erfgoed Deal-project Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie. Het is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Bij de organisatie van het ontwerpatelier wordt samengewerkt met verschillende gebiedspartners en met de Living Labs Datascapes en Brabantse Beken.