Landschapslaboratorium Brabantse beken

Mensen hebben het landschap gevormd. Al eeuwen is eraan gesleuteld. Om allerlei nuttige redenen. Via de kunst zijn we het landschap gaan waarderen en beleven. Vincent Van Gogh opende onze ogen. Voor de schoonheid van dit Brabantse bekenland.
In april 2021 was de landschapstriënnale in het bekenland van Van Gogh Nationaal Park. Het Brabantse bekenlandschap is mooi en rustgevend. Mensen voelen zich ermee verbonden en hun waardering straalt door naar welzijn en economie. Het landschap staat onder druk door de klimaatverandering en de toenemende vraag naar ruimte voor menselijke activiteiten. Dit Landschapslaboratorium viert de kwaliteiten van het bekenlandschap en schetst niet alleen de dilemma’s waar we voor staan, maar ook de kansen die open liggen.
De Brabantse waterschappen en de gemeente Meierijstad onderzochten in dit Landschapslab wat de beekdalen vertellen over klimaatverandering en de logica van water. Dit deden ze door te luisteren naar de verhalen van mensen over hoe het bekenlandschap was en hoe de logica van water weer leidend principe kan worden.
Met het landschapslab Brabantse beken is de beweging van Mozaïek Brabant in een stroomversnelling gebracht. De kring is vergroot van mensen en partijen die met elkaar beseffen dat WATER, net als in vroeger tijden, de inrichting van het landschap moet bepalen om voorbereid te zijn op het weer dat steeds extremer wordt. Mensen en partijen die dat vanuit een collectief belang SAMEN voor elkaar willen krijgen.