Landschapsdialoog Rijk en Regio op de grens van Land en Water

Tijdens een werksessie in 2021 verkenden Rijk en Regio samen wat de betekenis kan zijn van het nieuwe Haagse toverwoord regie.
Waarvan dromen regionale gebiedsontwikkelingen van onderop? Welke grote maatschappelijke opgaven realiseren zij onderweg? Waar hebben zij de overheden nog voor nodig? Hoe blijven we in gebieden zorgvuldig besluiten met elkaar?
Langs de tegels van de Mozaïekcode onderzochten partijen samen concreet de regie-vraag voor het gebied Waterpoort.